KÜPSISTE KASUTAMINE JA PRIVAATSUSTINGIMUSED

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist www.uitama.ee (edaspidi veebileht), mille omanik on Loovkulg OÜ, reg. kood 1671482, Lilleherne tee 30, Tallinn.

Palun tutvuge Privaatsustingimustega hoolikalt, et saada aru, kuidas me Teie andmeid töödelda võime.

Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega. Loovkulg OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kui mingil põhjusel tunned, et Loovkulg OÜ on sulle liiga teinud, siis anna sellest meile kohe teada info@uitama.ee ja anname endast kõik, et olukord parandada.

MÕISTED

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Loovkulg OÜ’le omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, teenuste tellimine või meili ja kontatktivormi kaudu ühenduse võtmine.

Teenused on kõik Loovkulg OÜ poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Loovkulg OÜ kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • Kasutaja nimi ja e-posti aadress – kasutaja liitumisel meililistiga või e-kirja saatmisel;
 • kasutaja nimi, e-posti aadress, telefoni number, aadress – kasutaja poolt ostu sooritamiseks ja kohale toimetamiseks e-poes ja arve väljastamiseks;
 • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Loovkulg OÜ kasutab isikuandmeid:

 • kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
 • kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul.

Loovkulg OÜ kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Kolmas isik on Loovkulg OÜ lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Loovkulg OÜ kasutajale teenuseid.

Loovkulg OÜ kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • Smaily – e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi,
 • Veebimajutus – veebilehe majutust,
 • Google – veebilehe kasutusstatistika analüüsi;
 • Meta – sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi,
 • Montonio – edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed.

Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab Loovkulg OÜ kasutaja isikuandmeid koostööpartnerile. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks.

Loovkulg OÜ võib edastada kasutajate andmeid selleks õigustatud riigiasutustele, õiguskaitseorganitele ja kohtule. Lisaks võime jagada teavet, et uurida, takistada, või võtta kasutusele meetmeid seoses ebaseadusliku tegevusega või seoses pettuse kahtlusega.

Kui Te klikite mõnele meie kodulehel toodud lingile, mis suunab kasutaja Loovkulg OÜ veebilehelt edasi kolmandast isikust organisatsiooni või ettevõtte kodulehele, siis isegi kui veebilehtede vahel eksisteerib seos, ei oma Loovkulg OÜ kontrolli kolmanda osapoole veebilehe üle ega vastuta kolmanda isiku tegevuse eest. Meie veebilehelt kolmanda isiku veebilehele navigeerimisel peaksite enne andmete jagamist tutvuma eraldi selle lehe privaatsuspoliitikaga.

Loovkulg OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Loovkulg OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance UAB-le.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Loovkulg OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik.

Loovkulg OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@uitama.ee vastavasisuline sooviavaldus.  Kui kasutaja kuulub Loovkulg OÜ poolt hallatavasse meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud uitama.ee veebilehel.

Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

KÜPSISED

Loovkulg OÜ veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus.

Kasutades Loovkulg OÜ veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Meta. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.

Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Loovkulg OÜ Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui ta annab selleks nõusoleku uitama.ee lehel. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. 

Järgnevate linkide kaudu leiab rohkem informatsiooni Meta reklaamide ja Meta Pixel kohta.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Loovkulg OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@uitama.ee

AUTORIÕIGUS

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Loovkulg OÜ. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Loovkulg OÜ loal.

Igale koopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.

Oleme alati valmis vastama täiendavalt privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustele ning palume võtta meiega ühendust aadressil info@uitama.ee

Shopping Cart
Scroll to Top